Lejebetingelser for Kompagnihuset

Lejebetingelser

Betaling:

Foretages online ved booking. Hele lejebeløbet forfalder ved booking.
Alle oplyste priser er danske kroner inkl. 25% moms med mindre andet er oplyst.

Afbestilling:

Ved afbestilling opkræves et afbestillingsgebyr på 450,00 kr. + moms
Desuden kan der ved tilbagebetaling af den indbetalte leje, ud over Kompagnihusets tilbagebetalingsgebyr på 450 kr., blive opkrævet gebyr fra PayPal. Gebyret er på 3,5% af det indbetalte beløb.

Tilbagebetaling af forudbetalt leje minus gebyrer ses her under.
Ved afbestilling:

 • 1 uge før lejeaftalen træder i kraft, foretages ingen tilbagebetaling
 • 2 uger før lejeaftalen træder i kraft tilbagebetales 40% af lejen, minus gebyrer
 • 3 uger før lejeaftalen træder i kraft tilbagebetales 60% af lejen, minus gebyrer
 • 4 uger før lejeaftalen træder i kraft tilbagebetales 75% af lejen, minus gebyrer

Nøgle:

 • Kompagnihuset har digital dørlås. Ved booking modtager lejer online ID kode, der samtidig er adgangskode til Kompagnihuset.
 • Bemærk, at koden er gældende i samme tidsperiode som aftalt i bookingen.
 • Opstår der behov for hjælp kan lejer kontakte:

  Lisbeth Wahlers
  Tlf.: 81442293
  lw@kompagnihuset.dk

Lokalet:

 • Lejer skal aflevere lokalet i samme stand, som det fremstod ved udlejnings start.
  Sker der uheld og noget går i stykker, så stil den frem i køkkenet, så der kan indkøbes nyt for lejers regning. Smides der noget ud – ved en fejl- vil det ligeledes blive opkrævet, så nyt kan indkøbes.
  Gratis WI-FI. Kode findes i huset.
 • Hvis din reservation udelukkende omfatter “Stueplan” eller “Kælderplan”, kan det forekomme at den anden del af huset benyttes af andre gæster. I sådanne tilfælde skal du være opmærksom på at køkken-, toilet- og garderobe faciliteter SKAL være tilgængelige i et ligeværdigt forhold mellem de 2 lejere.

Oprydning:

 • Skal foretages sammen dag som lejemålet løber og ikke dagen efter.

Musikanlæg:

 • Stikkontakt findes i hjørnet med flyglet.

Røgkanoner:

 • Må IKKE bruges p.g.a. brandalamer.

Rygning:

 • Der må IKKE ryges i lokalerne. Rygning skal ske udenfor på de anviste pladser til højre for indgangen (når indgangsdøren er bag) og de opsatte askebægere skal benyttes.

Parkering:

 • Der må ikke parkeres på de brostensbelagte områder foran indgangspartiet.
 • Af-og på læsning er tilladt. Parkering henvises til Bredstrædeparkering (se P- kort).

Mad:

 • Kompagnihuset har kun et anretter køkken. Mad SKAL leveres af eksterne leverandører med et CVR nr. Dokumentation herfor skal fremvises på forlangende.
 • Der må ikke stilles varme gryder og pander på de nye bordplader. Brug de kork-beskyttere der er i anretter køkkenet.

Støj:

 • Der må ikke udvises støjende adfærd, som kan være til gene for naboerne.
 • Musik må heller ikke være til gene for naboerne, så vis hensyn.
 • Husk musik skal slutte kl. 24.00 – se i øvrigt husorden.

Ophold udenfor:

 • Ved ophold udenfor skal der udvises hensyn overfor naboerne. Stensætningen og
  terrassen til højre for indgangen (ved ankomst) må IKKE benyttes, da det tilhører naboejendommen.

Forsikring:

 • Ejeren af ejendommen, Næstved Nostalgiske Selskab, har IKKE en forsikring i tilfælde af
  indbrud. Derfor skal lejer selv tegne en forsikring.

Skade:

 • Enhver skade forvoldt af lejer eller lejers gæster hæfter lejer for. Skaden skal udbedres i henhold til
  regler for lejede bygninger og løsøregenstande.

Service:

 • Brugt service vaskes op og sættes på plads. Instruks står i skabene om hvor hver enkelt del skal stå.

Kaffe og the:

 • Afregnes efter forbrug efter arrangementet.
  Tomme flasker og emballage: Husk at fjerne det

Fredning:

 • Lejer er med sin underskrift bekendt med at ejendommen er fredet i Klasse A af Kulturarv
  Styrelsen og særligt hensyn skal udvises ved brug af bygningen.

Ekstra:

 • Ekstrarengøring 300 kr. pr.time (Afregnes efterfølgende)

Ejerforhold:

Kompagnihuset i Næstved ejes af:
Næstved Nostalgiske Selskab
Maglemølle 25, 1.
4700 Næstved.
CVR: 14663660

Følg den store renovering

Projekt nyt tag

Erhverv

Dagsmøder, foredrag, teambuilding, præsentationer mulighederne er mange. Vi tilbyder moderne udstyr i historiske rammer.
Læs mere

Privat

Vi tilbyder et anderledes rum, når der skal være når livet særlige begivenheder skal fejres. Norden ældste gildehus har samlet byens folk siden middelalderen.
Læs mere

Kultur

Foredrag, musik, fernisering, ja, Kompagnihuset rum og rammer kan give den lille særlig tvist og stemning du søger.
Læs mere