Lejebetingelser for Kompagnihuset

Lejebetingelser

Betaling:

 • Foretages online ved booking.
 • Hele lejebeløbet forfalder ved booking.
 • Alle oplyste priser er danske kroner inkl. 25% moms med mindre andet er oplyst.

Afbestilling:

Ved afbestilling opkræves et afbestillingsgebyr på 450,00 kr. + moms
Desuden kan der ved tilbagebetaling af den indbetalte leje, ud over Kompagnihusets tilbagebetalingsgebyr, blive opkrævet gebyr fra vores udbyder af betalingsløsningen.

Tilbagebetaling af forudbetalt leje minus gebyrer ses her under.
Ved afbestilling:

 • 1 uge før lejeaftalen træder i kraft, foretages ingen tilbagebetaling
 • 2 uger før lejeaftalen træder i kraft tilbagebetales 40% af lejen, minus gebyrer
 • 3 uger før lejeaftalen træder i kraft tilbagebetales 60% af lejen, minus gebyrer
 • 4 uger før lejeaftalen træder i kraft tilbagebetales 75% af lejen, minus gebyrer

Nøgle:

 • Kompagnihuset har digital dørlås. Ved booking modtager lejer online ID kode, der samtidig er adgangskode til Kompagnihuset.
 • Bemærk, at koden er gældende i samme tidsperiode som aftalt i bookingen.
 • Opstår der behov for hjælp kan lejer kontakte:

  Administration af Kompagnihuset
  Tlf.: 23294700
  info@kompagnihuset.dk

Lokalet:
 • Lejer skal aflevere lokalet i samme stand, som det fremstod ved udlejnings start. Sker der uheld og noget går i stykker, så stil det ødelagte på bordet i køkkenet, så der kan indkøbes nyt for lejers regning. Smides der ved en fejl noget ud, vil det ligeledes blive opkrævet erstatning, så nyt kan indkøbes.
 • Gratis WI-FI. Kode findes i huset.
 • Hvis din reservation udelukkende omfatter “Stueplan” eller “Kælderplan”, kan det forekomme at den anden del af huset benyttes af andre gæster. I sådanne tilfælde skal du være opmærksom på at køkken-, toilet- og garderobe faciliteter SKAL være tilgængelige i et ligeværdigt forhold mellem de 2 lejere.

Oprydning:

 • Skal foretages sammen dag som lejemålet løber og ikke dagen efter.

Musikanlæg:

 • Stikkontakt findes i hjørnet med flyglet.

Røgkanoner:

 • Må IKKE bruges p.g.a. brandalamer.

Rygning:

 • Der må IKKE ryges indenfor i bygningen.
 • Rygning skal ske udenfor på de anviste pladser, og de opsatte askebægere SKAL benyttes.

Parkering:

 • Der må ikke parkeres på de brostensbelagte områder foran indgangspartiet.
 • Af-og på læsning er tilladt. Parkering henvises til Bredstrædeparkering (se P- kort).

Mad:

 • Kompagnihuset har kun et anretterkøkken. Mad SKAL leveres af eksterne leverandører med et CVR nr. Dokumentation herfor skal fremvises på forlangende.
 • Der må ikke stilles varme gryder, pander og lignende på bordpladerne i anretterkøkkenet og foyeren.
 • Benyt de dertil indkøbte korkbeskyttere og stålriste, som findes i anretterkøkkenet.

Støj:

 • Der må ikke udvises støjende adfærd, som kan være til gene for naboerne.
 • Musik må heller ikke være til gene for naboerne, så vis hensyn.
 • Husk musik skal slutte kl. 24.00 – se i øvrigt husorden.

Ophold udenfor:

 • Ved ophold udenfor skal der udvises hensyn overfor naboerne. Stensætningen og
  terrassen til højre for indgangen (ved ankomst) må IKKE benyttes, da det tilhører naboejendommen.

Forsikring:

 • Ejeren af ejendommen, Næstved Nostalgiske Selskab, har IKKE en forsikring i tilfælde af
  indbrud. Derfor skal lejer selv tegne en forsikring.

Skade:

 • Enhver skade forvoldt af lejer eller lejers gæster hæfter lejer for. Skaden skal udbedres i henhold til
  regler for lejede bygninger og løsøregenstande.

Service:

 • Brugt service vaskes op og sættes på plads. Instruks står i skabene om hvor hver enkelt del skal stå.

 

Embalage:

 • Tomme flasker og øvrige  emballage SKAL fjernes af lejer  inden lokalerne forlades.

Fredning:

 • Lejer er med sin underskrift bekendt med at ejendommen er fredet i Klasse A af Kulturarv
  Styrelsen og særligt hensyn skal udvises ved brug af bygningen.

Ekstra:

 • Ekstrarengøring beregnes til 400 kr. pr.time inkl. moms og afregnes efterfølgende

Ejerforhold:

Kompagnihuset i Næstved ejes af:
Næstved Nostalgiske Selskab
Kompagnistræde 3,
4700 Næstved.
CVR: 14663660

Følg den store renovering

Projekt nyt tag

Erhverv

Dagsmøder, foredrag, teambuilding, præsentationer mulighederne er mange. Vi tilbyder moderne udstyr i historiske rammer.
Læs mere

Privat

Vi tilbyder et anderledes rum, når der skal være når livet særlige begivenheder skal fejres. Norden ældste gildehus har samlet byens folk siden middelalderen.
Læs mere

Kultur

Foredrag, musik, fernisering, ja, Kompagnihuset rum og rammer kan give den lille særlig tvist og stemning du søger.
Læs mere 

0
  0
  Din booking
  Ingen booking nuTilbage til booking